OSTRAHA OSOB A MAJETKU

OSTRAHA OSOB A MAJETKU

Tým mající na starosti fyzickou ostrahu osob je vždy složen z členů, kteří prošli speciálním výcvikem zaměřeným na osobní ochranu. Pro ostrahu majetku pak nabízíme  několik programů.

Více informací

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA

Nabízíme kamerové i komplexní systémy zabezpečení – od ekonomických variant až po náročné softwarově ovládané systémy schopné zvládnout ty nejnáročnější podmínky.

Více informací

ÚKLIDOVÝ SERVIS

ÚKLIDOVÝ SERVIS

Poskytujeme úklidový servis a správu objektů. Naše služby vám jsou k dispozici 365 dní v roce, 24 hodin denně, pravidelně i jednorázově. Zcela dle vašich požadavků.

Více informací

VZDĚLÁVÁNÍ A CERTIFIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ A CERTIFIKACE

Nedílnou součástí našich aktivit jsou i školení a zkoušky, nezbytné k zajištění odborné způsobilosti osob zajišťujících služby ostrahy majetku a osob.

Více informací

VP secure se představuje…

Bezpečnostní agentura VP Secure s.r.o. byla založena v roce 2008 jako završení desetiletého externího působení na trhu bezpečnostních služeb, i když je naše bezpečnostní agentura relativně mladou společností, naše reference nás opravňují se pokládat za jednu z nejkvalitnějších bezpečnostních agentur, které se profesionálně věnují bezpečnostním službám (ostraha objektů, fyzická ochrana osob, event security, požární ochrana, aj..) návrhům, jejich řešení a realizaci.

V současné době, kdy moderní společnosti využívají outsourcing pro zajištění svých vedlejších činností, nabízíme komplexní řešení bezpečnosti ve formě integrované bezpečnostní služby. Jsme českou společností, která využívá svých bohatých zkušeností získaných více než dvacetiletým působením.

Společnost VP Secure s.r.o. preferuje individuální, plně profesionální přístup s jednoznačným heslem: „zajistit profesionální služby zákazníkovi a zabránit jakékoliv možnosti vzniku střetu zájmů.“ V praxi to znamená naši plnou garanci a odpovědnost za to, že nabyté informace o chodu zákazníkovy společnosti nebudou zneužity či předány jiné společnosti.

Aktuality

Projekt „Bezpečné obce“ obcím nahrazuje městkou policii

Naše firma VP Secure městům a obcím nabízí realizaci projektu „Bezpečné obce“, který v podstatě nahrazuje činnost městské policie. Tato služba je vhodná zejména pro obce, které si ze svého rozpočtu nemohou dovolit využívat strážníky. […]

Kurz drogové prevence pro manažery firem i ředitele škol

Zejména pro majitele a manažery větších firem společnost VP Secure je vhodný náš nový kurz drogové prevence. Manažeři se díky němu dozvědí, jak co nejrychleji odhalit pracovníky, kteří jsou pod vlivem drog, což může mít vliv také na snížení kriminality. […]

VP Secure se stala partnerem projektu Ztracené dítě

Již v únoru loňského roku se naše společnost stala partnerem projektu Ztracené dítě. Když se ztratí dítě, kdekoliv na území Evropy, může kdokoliv kontaktovat telefonní linku 116 000. […]